Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Γιά νά κατορθώσεις νά ἀποκτήσεις τό πᾶν

μήν ἐπιθυμήσεις τίποτα.

Γιά νά κατορθώσεις νά ἀποκτήσεις τό πᾶν

μήν κατέχεις τίποτα, ὁ,τιδήποτε κι’ἄν εἶναι αὐτό.

Γιά νά κατορθώσεις νά μάθεις τό πᾶν

μήν προσπαθήσεις νά μάθεις τίποτα.

Γιά νά κατορθώσεις νά γίνεις τό πᾶν

μήν ἐπιθυμήσεις νά γίνεις τίποτα.

Γιά νά κατορθώσεις νά φθάσεις ὅπου σοῦ ἀρέσει

πρέπει νά περάσεις ἀπό ὅπου δέν σοῦ ἀρέσει.

Γιά νά κατορθώσεις νά φθάσειςαὐτό πού δέν γνωρίζεις

πρέπει νά περάσεις ἀπό ὅπου δέν γνωρίζεις.

Γιά νά κατορθώσεις νά φθάσεις σ’αὐτό πού δέν κατέχεις πρέπει νά περάσεις ἀπό αὐτό πού δέν κατέχεις.

Γιά νά φθάσεις σέ ὅ,τι δέν εἶσαι

πρέπει νά περάσεις ἀπό ὅ,τι δέν εἶσαι.

Γιά νά φθάσεις στήν τελεία ἡρεμία καί γαλήνη

πρέπει νά μήν ἐπιθυμεῖς τίποτα.

Γιά νά φθάσεις στήν ταπείνωση

παύεις νά κυνηγᾶς τό πᾶν

γιατί κατέχεις τό πᾶν, τό Θεό.

Γιά νά κατέχεις τό Θεό

πρέπει ὁ θησαυρός τῆς ψυχῆς σου νά εἶναι

ἁγνός χωρίς καμμιά ἐπιθυμία.

Γιά νά κατέχεις τόν σταυρό τοῦ Κυρίου

εἶσαι στερημένος ἀπό ὅλα ὅσα ἐπιθυμεῖ ὁ κόσμος.

Γιά νά ὑψωθεῖς στόν Θεό

πρέπει νά ἀπογυμνωθείς ἀπό ὅλες τίς ἐπιθυμίες σου

καί τότε θά πίνεις τό νερό τῆς σοφίας,

τῆς ἀγάπης καί τῆς γλυκύτητάς Του.

Γιά νά φθάσεις στήν ἀληθινή προσευχή

εἰσχωρεῖς στόν οὐρανό τοῦ Θεοῦ

καί ξεπερνᾶς τόν χρόνο καί ἡ ψυχή ἑνώνεται

μέ τόν Θεό μέ οὐράνια γνώση.

Γιά νά εἶναι ἡ ψυχή σου καθαρή

πρέπει νά εἶναι ἁγνή γιά νά δεχθεῖ τό θεϊκό φῶς

ὥστε ὁ νοῦς νά γίνει φωτεινός.

Γιά νά εἶναι ἡ ψυχή σου γεμάτη θεϊκή γαλήνη

δέν πρέπει νά περιβάλλεται ἀπό σκέψεις

πού διασποῦν τήν ἡρεμία της.

Γιά νά εἶναι ἡ ψυχή σου ταπεινή

πρέπει νά ζεῖ τήν θεϊκή ἁπλότητα

χωρίς νά ἔχεις πνευματική λαιμαργία

διότι ὁ διάβολος φέρει τό συναίσθημα τῆς αὐταρέσκειας.

Γιά νά βαδίσεις τό δρόμο τῆς πίστης

πρέπει νά ἀρνηθεῖς κάθε δική σου κρίση,

ἐπιθυμία, φαντασία γιά νά προσκοληθεῖς

ἀπόλυτα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.